Uverite se u naš kvalitet

Upoznajte naš projekat

Stanovi u ovom kompleksu su savremeno koncipirani, odlikuje ih izuzetna funkcionalnost, prostrani dnevni boravci i zasebni spavaći blokovi. Komforan prostor ostavlja dovoljno mesta za lagodan život u okviru dobro osmišljenog rasporeda prosotrija. Završni radovi i savremeni enterijeri čekaju vaš lični pečat. Pažljivo biramo samo najkvalitetnije građevinske materijale i garantujemo kvalitet, koji će odoleti zubu vremena.

Funkcionalne karakteristike
PRIZEMLJE

Prizemlje objekta sadrži lokale i javne funkcije. Ulazni prostor u stanove je preko zajedničkih prostora za poštanske sandučiće i elektro razvodnih ormara.

SPRATOVI

Spratovi imaju funkcionalne karakteristike stambenog objekta, sa stanovima postavljenim oko horizontalnih komunikacija – lifta i zajedničkog stepeništa.

ZAJEDNIČKI HODNICI

Zajednički hodnici i koridori, kao i liftovski predprostori na spratovima, dimenzionisani u skladu sa potrebama prenošenja kabastih predmeta i prolaz hedikepiranih osoba.

TERASE

Terase i lođe projektovane su uz sve tupove stambenih jedinica. Minimalna dubina je 120cm. Položaj ovih prostora je uglavnom ispred dnevnih i spavaćih soba. Ograde na terasama su projektovane u skladu sa standardima (INOX i staklo).

FASADE

Arhitektura fasada, kako u estetskom oblikovanju, tako i u materijalizaciji, projektovana je u skladu sa savremenim tokovima u arhitekturi. Fasada je projektovana na način da u potpunosti zadovolji funkcionalne karakteristike: zaštitu od prekomernog sunčevog zračenja, zaštitu od atmosferskih nepogoda, zadovoljenje konstruktivnih i estetskih potrba, omogućavanje dobre insolacije i provetrenosti stanova i dr. Fasada je projektovana kao sistem kamene vune debline 10cm i završnog fasadnog maltera u beloj boji.

GARAŽA

U okviru objekta projektovane su podrumske zatvorene garaže, parking mesta u prizemlju dvorišta i garažna mesta.

Elementi konstrukcija, materijali i obrada

Temelj objekta je projektovan kao “kontra” ploča debljine od 80cm. Objekat je predviđen da se izvodi kao skeletni sistem od | armiranobetonskih elemenata. Skeletni sistem je u potpunosti rađen i od armiranog betona MB30.

Međuspratne tavanice su projektovane kao pune armiranobetonske ploče debljine 20cm.  Armiranobetonski stubovi pomenutog konstruktivnog sistema su različitih dimenzija u zavistnopsti od dobijenih uticaja kao i od potrebe da prate geometriju projektovanog objekta. Stubovi se oslanjaju na armiranobetonsku kontra ploču.

Radi povećanja stabilnosti konstrukcije projektovana su armiranobetonska platna u okviru bočnih i poprečnih zidova objekta. Armirana betonska platna zavisno od položaja i dobijenih uticaja debljine su 25cm.

Glavne noseće grede u nivoima međuspratnih konstrukcija su različitih dimenzija, u zavisnosti od nivoa.

Zidovi su od termo bloka na 25, 20 i 12cm. Zidovi koji razdvajaju lokale i hodnike/stepenište/ulaze su od klima blokova 25cm vatrootpornosti od 120 minuta.

U gradnji mogu da budu korišćeni samo provereni materijali. Kod projektovanja konstrukcije pridržavalo se svih važećih propisa, pravilnika i standarda.

KONSTRUKCIJA STEPENIŠTA

U konstruktivnom pogledu stepeništa su projektovana u skladu sa važećim tehničkim propisima. Stepenište vodi od najniže do najviše etaže u zgradi. Između spratova postoji odmprište na visini od 145cm od sprata. Konstruktivni deo ograde stepeništa mora da bude izrađen od metala. Materijali koji se upotrebljavaju za stepenice moraju da budu otporni i na požar.

SPOLJNI PROZORI I VRATA

Prozori i vrata na stambenom delu objekta projektovani su od AL profila sa pojačanim termičkim svojstvima – Profilati. Prozori i vrata su opremljeni komarnicima i roletnama sa elektro motorom. Koriste se troslojna stakla four season. Prozori i balkonska vrata moraju da zadovolje važeće standarde za zaštitu od buke, vode i gasova, a naročito zaštitu od gubitka toplote.

UNUTRAŠNJA VRATA

Unutrašnja vrata u stanovima moraju da odgovaraju važećim standardima. Ulazna vrata su po pravilu sigurnosna metalna vrata sa neophodnim sistemom za obezbeđenje od provala i ostalim standardnim okovom za ovu vrstu otvora. Unutrašnja dvokrilna vrata stepeništa u prizemlju i spratovlma se otvaraju u polje (van hodnika prema stepeništu) i moraju posedovati vatrootpornost 60min. Unutrašnja vrata tehničkih prostorija moraju posedovati vatrootpornost 90min.

Instalacija liftova

Liftovi su projektovani da se koriste od prizemlja do poslednje etaže. Tip KLEEMAN, nosivost 630kg / 8 osoba

Ventilacija

Za sve odvojene prostorije, kupatila i WC-e, koje nisu prirodno osvetljene i ventilisane, predviđena je ventilacija putem ventilacionih kanala. Isto važi i za prostorije za pripremanje hrane kada su osvetljene preko drugih prostorija.

Ventilacija je projektovana sa jednim sabirnim kanalom po vertikali za prostorije slične namene i jednim priključkom po etaži sa dislociranim uključenjem u sabirni kanal.

U svim prostorijama je predviđeno izvođenje sistema prinudne ventilacije (mehaničke) putem ventilatora ili aspiratora.

Interfon

Projektom je predvidena ugradnja interfonskog sistema, koji povezuje sve stambene jedinice sa audio-vizuelnim uređajem postavljenim ispred uličnog ulaza u objekat. Ovaj sistem sadrži mogućnost daljinskog otključavanja ulaznih vrata – iz svakog stana.

Zaštita od buke

Najviši nivo dozvoljene buke na prostoru ulice je 55db (A) noću, a 65db [A) danju. Unutar stambenog objekta, najviši dozvoljeni nivo buke je 25db (A) noću i 30 db (A) danju.

Zaštita od buke na prostoru izvan objekta se obezbeđuje i uspostavljanjem pravilnog sistema saobraćaja i režima saobraćaja, pravilnom dispozicijom saobraćainica i povlačenjem zgrade od prometnih saobraćajnica.

Zaštita od buke unutar objekta se postiže upotrebom savremenih materijala i opreme u izgradnji.

Zaštita od elementarnih i tehničkih nepogoda

Potrebno je projektom omogućiti zaštitu objekta od poplava i u tom smislu, projektovano je podizanje objekta na bezbednu kotu, koja nije ugrožena eventualnom poplavom.

Seizmička zaštita

Konstruktivno rešenje predviđa elemente zaštite objekta od zemljotresa. Ovi elementi uključuju: seizmička ukrućenja objekta, izgradnju seizmičkih zidova, kao i proračun konstrukcije na dejstvo eventualnih seizmičkih sila. Pooručje ovog naselja nalazi se u zoni 8* MCS.

Mere zaštite od požara

Detaljna analiza ove oblasti projektovanja data je kroz protipožami elaborat.

U potrazi ste za stanom ili poslovnim prostorom?

Naš kompleks se nalazi u centru grada Kragujevca i nudi veliki izbor visoko kvalitetnog stambenog i poslovnog prostora po svačijoj meri. Kontaktirajte nas za više informacija.